Pustułka online

Widok z kamery na maszcie Nadleśnictwa Skwierzyna. Udostępniono za zgodą i za pomocą serwisu lisek.pl.

Rezerwaty przyrody

Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1232).

Obszary Natura 2000

Obszary w zasięgu Nadleśnictwa

Pomniki przyrody

Pomniki na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna

Użytki ekologiczne

Zestawienie użytków ekologicznych