Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszary w zasięgu Nadleśnictwa

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa występują 3 obszary Natura 2000:

  1.   Dyrektywa ptasia

                  * Dolina Dolnej Noteci PLB080002 (47,81 ha w zarządzie Nadleśnictwa)

                  * Puszcza Notecka PLB300015 (5088,06 ha w zarządzie Nadleśnictwa)  

  1. Dyrektywa siedliskowa

                  * Ujście Noteci PLH080006 (47,81 ha w zarządzie Nadleśnictwa)

                  * Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032 (562,99 ha w zarządzie Nadleśnictwa)