Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Skwierzyna

Obszar zasięgu Nadleśnictwa Skwierzyna graniczy od północy z Nadleśnictwem Kłodawa, od północnego-wschodu z Nadleśnictwem Karwin i Międzychód, od południa i południowego-wschodu z Nadleśnictwem Międzyrzecz, od południowego-zachodu z Nadleśnictwem Sulęcin, a od zachodu z Nadleśnictwem Lubniewice.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa wynosi 454 km2.

Tereny Nadleśnictwa charakteryzują się dużą zwartością. 92 % gruntów leży w czterech kompleksach: głównym (69 % pow. Nadleśnictwa), średnim (9 % pow. Nadleśnictwa), małym (2 % pow. Nadleśnictwa) oraz kompleksie Puszczy Noteckiej (12 % pow. Nadleśnictwa). Główny kompleks łączy się z lasami sąsiednich nadleśnictw, tworząc rozległy obszar o charakterze puszczańskim, zwanym „Borami Lubuskimi". Średni kompleks zlokalizowany jest w części południowej Nadleśnictwa (głównie l-ctwo Sokola Dąbrowa), natomiast mały kompleks położony jest w części północno-wschodniej. Pozostałe obszary leśne leżą w pewnym oddaleniu od trzech głównych kompleksów i charakteryzują się dość dużym rozdrobnieniem. Osobno wyodrębniono kompleks borów sosnowych za rzeką Wartą o nazwie Puszcza Notecka.

Zgodnie z zarządzeniem nr 61/15 Nadleśniczego z dnia 29 grudnia 2015 roku Nadleśnictwo Skwierzyna podzielone jest na 13 leśnictw o nazwach: Brzozowiec, Glinik, Trzebiszewo, Skwierzyna, Stary Dworek, Jeleniec, Pniewo, Dzików, Dąbrówka, Sokola Dąbrowa, Murzynowo, Chrobotek i Zawarcie.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na 01.01.2015 r. wynosi 24247,5371 ha, w tym:

a. powierzchnia leśna                                                             23757,8795 ha

- grunty zalesione                                                                   22593,8252 ha

- grunty niezalesione                                                                  436,5579 ha

- grunty związane z gospodarką leśną                                      727,4964 ha

b. powierzchnia nieleśna                                                          489,6576 ha

W granicach terytorialnego zasięgu działania Nadleśnictwa znajdują się tereny następujących gmin:

*      Powiat gorzowski: gmina miasto Gorzów Wlkp., gmina Deszczno;

*      Powiat międzyrzecki: gmina Bledzew, gmina Skwierzyna Miasto oraz gmina Skwierzyna Obszar Wiejski,

*      Powiat sulęciński: gmina Lubniewice Miasto oraz gmina Lubniewice Obszar Wiejski.

Układ siedliskowy

Skład gatunkowy drzewostanów

Średni wiek drzewostanów wynosi 58 lat przy zasobności 240m3/ha. Średnioroczny rozmiar zadań gospodarczych na lata 2016-2025 wynosi:

·      Pozyskanie drewna – 1 296 458 m3

·      Odnowienia otwarte – 2450 ha

·      Odnowienia pod osłoną - 517 ha

·      Czyszczenia wczesne – 818 ha

·      Czyszczenia późne – 1826 ha

Siedliska borowe i zwarte kompleksy monokultur sosnowych zagrożone są ze strony szkodników owadzich. Głównymi szkodnikami są brudnica mniszka (Lymantria monacha), barczatka sosnówka (Dendrolimus pini), strzygonia choinówka (Panolis flammea), poproch cetyniak (Bupalus piniarius) oraz zwójki (Tortricidae sp.). Nadleśnictwo Skwierzyna sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką 5 Kół Łowieckich gospodarujących na 8 obwodach. Według stanu na 30.03.2015 r. pogłowie zwierzyny łownej przedstawia się następująco: jeleń – 475 szt., sarna – 1618 szt., daniel – 40 szt., dziki – 565 szt., lisy – 295 szt. Inne występujące zwierzęta łowne to: kuna, borsuk, jenot, norka amerykańska, szop pracz, tchórz, piżmak, zając, dziki królik, bażant oraz kuropatwa.

Dużym zagrożeniem dla lasów nadleśnictwa są pożary. Działając w systemie ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwo dysponuje dwoma punktami obserwacyjnymi wyposażonymi w kamery, samochodem rozpoznawczo-gaśniczym oraz wykorzystuje Systemy Informacji Przestrzennej podczas ewentualnych akcji gaśniczych.