Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Grunty administrowane przez Nadleśnictwo znajdują się w obrębie 3 obszarów chronionego krajobrazu, które zostały utworzone Rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003r., są to:
  • OChK   „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci", obejmuje 356,62 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 310,50 ha),
  • OChK  „9 – Pojezierze Lubniewicko - Sulęcińskie", obejmuje 364,37 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 358,97 ha),
  • OChK „8A – Dolina Obry", obejmuje 1053,73 ha powierzchni (w tym powierzchni leśnej 1007,31 ha).
 
Link do strony geoserwisu z mapą OCHK: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy