Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna

Na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna znajduje się 17 pomników przyrody wg stanu na 16.02.2017 r., w tym: 2 pomniki powierzchniowe o łącznej powierzchni 2,03 ha ustanowione dla bluszczu pospolitego, 5 skupiające więcej obiektów niż jedno drzewo (dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe, modrzewie europejskie), oraz 10 pojedynczych drzew (sosna zwyczajna, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy). W rezerwacie przyrody „Santockie Zakole" znajduje się szereg drzew o charakterze pomnikowym, jednak ze względu na ochronę czynną rezerwatu, nie zostały one wymienione. 

Wykaz istniejących pomników przyrody zamieszczono w poniższej tabeli:

Pomniki przyrody Nadleśnictwa Skwierzyna