Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej zajmującą się planowaniem oraz racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

  • drewna- w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
  • produktów ubocznego użytkowania lasu (płody runa leśnego, rośliny lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, choinki i inne) -  zapewniając możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Etat cięć czyli planowana maksymalna wielkość pozyskania drewna (grubizny) ustalana jest na 10 lat w planie urządzenia lasu. Przy ustalaniu wielkości etatu dla każdego nadleśnictwa należy brać pod uwagę możliwości produkcyjne lasu, zapewniając ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. Dzięki zrównoważonej gospodarce leśnej etat jest niższy niż przyrost drewna „na pniu" w danym okresie gospodarczym (w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie pozyskuje się ok 65 proc. przyrostu).

Szczegółowe projektowanie użytkowania oraz ustalanie jego rozmiaru wynika
z pełnionych funkcji, stanu sanitarnego drzewostanu, stanu odnowienia (młodego pokolenia) oraz fazy rozwojowej drzewostanu.

Pozyskane drewno pochodzi:

  • cięć rębnych – usuwanie drzewostanów dojrzałych w celu odtworzenia drzewostanów lub ich przebudowy;
  • cięć pielęgnacyjnych (trzebieży i czyszczeń) – usuwanie z drzewostanu drzew niepożądanych i szkodliwych dla innych drzew wartościowych;
  • cięć nieplanowanych – w wyniku klęsk żywiołowych.

Na terenie RDLP w Szczecinie roczny rozmiar pozyskania wg stanu na 01.01.2013 r. wynosi ok. 3 276 000 m³ grubizny. Zrębowy sposób zagospodarowania  rębnią zupełną stosowany jest na około 25 % powierzchni użytkowania rębnego. Natomiast na pozostałej części stosowane są rębnie złożone. Powierzchniowy udział drzewostanów w klasie odnowienia (KO) i do odnowienia (KDO) wynosi 6,2 % ogólnej powierzchni drzewostanów RDLP w Szczecinie.