Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Skwierzyna jest kierowana przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Nasz personel prowadzi bezpłatne zajęcia edukacyjne w terenie lub w salach edukacyjnych, w ciągu całego roku kalendarzowego. Z przyczyn organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie oraz ustalenie treści i terminu prowadzonych zajęć. (Formularz zgłoszeniowy zajęć edukacyjnych)

W przypadku problemów z uzyskaniem formularza zgłoszeniowego z linku powyżej, proszę skorzystać z załącznika na samym dole tej strony

W celu uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt:

Maciej Hałuszczak;

tel. 95 728 69 41 *334;

e-mail maciej.haluszczak@szczecin.lasy.gov.pl

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKOLOGIEM 

Cel: recykling, segregowanie śmieci oraz rozpoznawanie śmieci (szkło, plastik, makulatura, elektorśmieci, odpady biodegradowalne).

Adresaci: Przedszkole

Termin realizacji: Cały rok

 

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASU

Cel: zachowanie w lesie, obserwacja przyrody, zasady obchodzenia się z ogniem w lesie

Adresaci: Przedszkole

Termin realizacji: Cały rok

 

DREWNO JEST WSPANIAŁE

Cel: pogadanka z edukatorem; urozmaicona zeszytem do kolorowania; omawiany temat budowy drewna, rodzajów drewna,wad drewna, wykorzystania go w gospodarce, właściwości drewna, przedstawienie go jako surowca ekologicznego,

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

LEŚNE ŁAMIGŁÓWKI

Cel: pogadanka z edukatorem, urozmaicona zeszytem zadań, omawiane tematy przyrodnicze (zwierzęta, rośliny, grzyby i drzewa leśne)

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

 

LEŚNE SKARBY

Cel: pogadanka z edukatorem, urozmaicona zeszytem zadań, omawiany temat darów lasu, produktów z drewna, wypoczynku w lesie

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

 

SKRZYDLACI SPRZYMIERZEŃCY LASU

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem, rozwiązywania zeszytu zadań lub wysłuchiwania głosów ptaków, omawiane są tematy obserwacji ptaków, gatunków ptaków, ich życia i występowania, rozpoznawania i form ochrony.

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok


SZANUJ LAS - JEST NASZ

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań omawiane są tematy związane z zarządzaniem lasami, prawami i obowiązkami dotyczącymi lasu oraz najważniejszych problemów np.: zaśmiecaniem lasu

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

 

SPOTKANIE Z LASEM

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań poruszane są tematy dotyczące lasu jako elementu środowiska (co to jest las, jak powstaje, funkcja lasu i zagrożenia)

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia

Termin realizacji: Cały rok

 

ROK PRACY LEŚNIKA W LESIE

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i rozwiązywania zeszytu zadań poruszane są tematy prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Polski

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

 

WIOSNA W PRZYRODZIE

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji omawiane są pierwsze oznaki wiosny

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Zima/Wiosna

 

KŁUSOWNICTWO

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji omawiany jest problem kłusownictwa; pokazuje się różnice między kłusownictwem a myślistwem

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: Cały rok

 

ZIMA W ŚWIECIE ZWIERZĄT

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji poruszana jest tematyka przystosowania zwierząt do warunków zimowych na terenie Polski

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Jesień/Zima

 

WILK - MIESZKANIEC SKWIERZYŃSKICH LASÓW

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem i wyświetlanej prezentacji mówi się o biologii wilka, jego roli w przyrodzie oraz zasad obcowania z wilkami

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: Cały rok

 

JAK ZMIENIAMY DRZEWA W DREWNO

Cel: rozmowa z edukatorem wzbogacona o zeszyt edukacyjny, tłumaczy w atrakcyjny i zrozumiały sposób cykl produkcji leśnej od sadzonki do deski

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

DREWNO Z NASZYCH LASÓW

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem urozmaiconej o prezentację oraz próbki drewna, omawiane są wybrane gatunki drzew występujących w polskich lasach

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia

Termin realizacji: Cały rok

 

NASZE LEŚNE DRZEWA

Cel: w trakcie rozmowy z edukatorem urozmaiconej i wyświetlanej prezentacji omawiane są wybrane gatunki drzew występujących w polskich lasach

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

 

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ZWIERZĄT

Cel: w oparciu o prezentację multimedialną i eksponaty uczestnicy poznają las jako dom wielu zwierząt, uczą się jak obserwować zwierzęta, poznają sylwetki najpopularniejszych polskich zwierząt leśnych.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: Cały rok

 

ELEMENTY GOSPODARKI LEŚNEJ

Cel: zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną, urozmaicone projekcją filmu o tematyce leśnej. Uczestnicy poznają poszczególne elementy wchodzące w skład gospodarki leśnej, m. in. hodowlę lasu, ochronę przyrody, zagospodarowanie turystyczne lasu.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

 

OCHRONA PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE

Cel: uczestnicy dowiedzą się z prezentacji multimedialnej o najważniejszych formach ochrony przyrody, ustanowionych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Skwierzyna. Zajęcia rozmaicone są projekcją wybranego filmu o tematyce ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

 

OGIEŃ W LESIE

Cel: w oparciu o prezentację multimedialną i rozmowę z edukatorem uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu. Zajęcia można urozmaicić o projekcją filmu oraz wyjście do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego przy siedzibie nadleśnictwa.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia

Termin realizacji: wiosna, lato

 

ŚLADY I TROPY ZWIERZĄT

Cel: zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną i rozmowę z edukatorem, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać ślady obecności zwierząt w przyrodzie.

Adresaci: Przedszkole, Szkoła Podstawowa ( I-III )

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

WIELOFUNKCYJNA DZIAŁALNOŚĆ LASÓW PAŃSTWOWYCH W NADLEŚNICTWIE SKWIERZYNA

Cel: uczestnicy dowiedzą się z prezentacji multimedialnej o zasadach wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, prowadzonej w Lasach Państwowych, na przykładzie zadań realizowanych w Nadleśnictwie Skwierzyna.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

 

CO GRYZIE PUSZCZĘ BIAŁOWIESKĄ?

Cel: na podstawie wyświetlanej prezentacji multimedialnej i rozmowy z edukatorem uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o Puszczy Białowieskiej i jej historii oraz o korniku drukarzu i konflikcie dotyczącego Puszczy.

Adresaci: Szkoła Podstawowa( >VI ), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

 

CO TO SĄ LASY PAŃSTWOWE?

Cel: wyświetlana prezentacja i film pomogą uczestnikom odszukać odpowiedzi, czym są Lasy Państwowe i jak one funkcjonują.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>VI), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

CZEGO NIE WIECIE O POROSTACH?

Cel: wyświetlana prezentacja i film odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości dotyczących porostów.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>VI), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

CZY SARNA MOŻE BYĆ ŻONĄ JELENIA?

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz film poznamy prawdę, kto jest prawdziwą żoną jelenia.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

DLACZEGO SZUKAMY ROBALI?

Cel: wyświetlana prezentacja i film pomogą uczestnikom odszukać odpowiedź dlaczego, jak i kiedy leśnicy szukają w lesie owadów.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>IV), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

DZIK JEST ZŁY!

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz film dowiemy się, jak wygląda i jak żyje dzik oraz co zrobić, gdy spotkamy go w lesie.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (> IV), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

GDZIE SIĘ KĄPIĄ ZWIERZĘTA?

Cel: wyświetlana prezentacja i film pokażą, czy kąpiel dla zwierząt oznacza to samo, co dla nas.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>IV), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

JAK ZOSTAĆ LEŚNIKIEM?

Cel: wyświetlana prezentacja i film podpowiedzą, co zrobić, aby zostać leśnikiem. Dodatkowo odpowiemy, czym różni się leśnik od leśniczego. Zajęcia mogą okazać się pomocne w podjęciu decyzji o przyszłości zawodowej osób kończących dotychczasowy poziom kształcenia.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>VI), Szkoła średnia

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

JAKI ADRES MAJĄ LASY?

Cel: wyświetlana prezentacja i filmy odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości dotyczących słupków w lasach i naniesionych na nich numerach. Zajęcia mają ważną funkcję praktyczną: pomogą w znalezieniu drogi powrotnej, gdy zgubimy się w lesie oraz umożliwią wezwanie nam pomocy na tereny leśne.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>VI), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

LEŚNE NUMERKI

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz film dowiemy się prawdy na temat numerków używanych w lesie.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

PROBLEMOWE KLESZCZE

Cel: wyświetlana prezentacja i film pomogą uczestnikom odszukać odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania: gdzie żyją kleszcze, jakie choroby przenoszą, jak się ich uchronić.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

DLACZEGO LIŚCIE SPADAJĄ?

Cel: wyświetlana prezentacja i film odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości dotyczących jesiennego opadania liści z drzew.

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

PO CO PŁOTY W LASACH?

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz film dowiemy się prawdy na temat stawianych w lasach ogrodzeń.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

POSZUKIWANIA CHOINEK

Cel: wyświetlana prezentacja i film pomogą uczestnikom odszukać odpowiedzi, co to jest choinka, jak wygląda, gdzie rośnie i gdzie ją kupić. Pomoże też w podjęciu decyzji, jaką choinkę do domu wybrać: żywą czy sztuczną.

Adresaci: Szkoła Podstawowa

Termin realizacji: listopad, grudzień

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

LEŚNE BAZGROŁY

Cel: wyświetlana prezentacja i film odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości dotyczących oznaczeń spotykanych podczas leśnych wędrówek.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

SPAŁA ŻYWICZARSKA

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz filmy dowiemy się czym jest spała żywiczarska.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

LEŚNE DROGI I SZLABANY

Cel: wyświetlana prezentacja i film odpowiedzą na pytania dotyczące udostępnienia dróg leśnych i zasad korzystania z nich.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>VI), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

ZBUDUJMY DOMKI DLA PTAKÓW

Cel: zajęcia prowadzone w szkole, na zaproszenie nauczyciela, na których uczniowie samodzielnie zbudują budkę lęgową lub karmnik dla ptaków oraz poznają tajemnice skrzydlatych mieszkańców lasu.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (IV-VI)

Termin realizacji: październik-grudzień

 

LEŚNE MEGAMASZYNY

Cel: wykorzystując prezentację multimedialną oraz film poznamy leśne megamaszyny. Po uzgodnieniu terminu, można zajęcia dodatkowo wzbogacić o prezentację maszyn należących do Nadleśnictwa.

Adresaci: Szkoła Podstawowa, Szkoła średnia

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

CZY LEŚNICZY ROBI WAŁKI, CZYLI JAK KUPIĆ DREWNO

Cel: wyświetlana prezentacja i filmy odpowiedzą na pytania dotyczące zakupu drewna opałowego przez społeczeństwo. Podczas zajęć kilka matematycznych zadań praktycznych dla uczestników.

Adresaci: Szkoła Podstawowa (>IV), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: cały rok

Zajęcia prowadzone także w formie on-line

 

BUDOWA WARSTWOWA LASU

Cel: podczas zajęć z edukatorem uczestnicy poznają każdą warstwę lasu oraz występujące w niej rośliny i zwierzęta. Przygotowano atrakcyjne metody utrwalenia zdobytej wiedzy.

Adresaci: Przedszkola, Szkoła Podstawowa (I-III)

Termin realizacji: cały rok

 

KLUCZ DO WIOSNY

Cel: pogadanka z edukatorem połączona z prezentacją multimedialną i atrakcyjnym kluczem do oznaczania gatunków wiosennej flory lasów. Oznaczanie roślin nie musi być trudne i nudne!

Adresaci: Szkoła Podstawowa (IV-VIII), Szkoła średnia, Osoby dorosłe

Termin realizacji: Zima/Wiosna

Zajęcia prowadzone także w formie on-line