Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu jako gałąź praktycznej wiedzy leśnej ma za zadanie zabezpieczanie ekosystemów przed wszystkimi niebezpieczeństwami, mogącymi im zagrażać.

 
Lasy nadleśnictwa z racji uwarunkowań przyrodniczych narażone są na szereg zagrożeń o podłożu abiotycznym, biotycznym i antropogenicznym. W przeważającej części terenu nadleśnictwa występują monokultury sosnowe, które narażone są głównie na szkodniki owadzie pierwotne i wtórne.
 
Zagrożenia biotyczne (od przyrody ożywionej)
 
W ostatnich latach można odnotować niektóre gradacje owadów:
 
* 1983 – na pow. 29 684 ha wykonano zabieg ratowniczy na brudnice mniszkę,
* 1991 – na pow. 18 741 ha wykonano zabieg ratowniczy na boreczniki sosnowe,
* 1995 – na pow. 12 090 ha wykonano zabieg ratowniczy na boreczniki sosnowe,
* 2001 – na pow. 2 505 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę Zabiegiem objęto leśnictwa: Stary Dworek, Jeleniec, Pniewo, Dzików
* 2002 – na pow. 2 941 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę. Zabiegiem objęto leśnictwa: Międzylesie, Trzebiszewo, Stary Dworek, Dzików,
* 2003 – na pow. 176 ha wykonano zabieg ratowniczy na brudnicę mniszkę,
* 2003 – na pow. 44 ha wykonano zabieg ratowniczy na chrabąszcza majowego. Zabiegiem objęto leśnictwo Pniewo.
* 2011 - na pow. 474 ha wykonano zabieg ratowniczy na chrabąszcza majowego. Zabiegiem objęto leśnictwo Sokola Dąbrowa
* 2013 - na pow. 11 170 ha wykonano zabieg ratowniczy na barczatkę sosnówkę. Zabiegiem objęto leśnictwa: Brzozowiec, Międzylesie, Trzebiszewo, Stary Dworek, Jeleniec, Pniewo, Dzików, Dąbrówka.
 
Z powyższego wynika, że wszelkie zagrożenia od strony owadów koncentrują się w leśnictwach: Pniewo, Jeleniec, Dzików, Międzylesie, Stary Dworek. Przyczyn należy upatrywać w słabych siedliskach, braku zróżnicowania gatunkowego i wiekowego drzewostanów. Na słabszych siedliskach, w ramach uodparniania drzewostanów na owady wprowadza się kępy biocenotyczne z gatunkami liściastymi, które w przyszłości mają stać się atrakcyjnymi miejscami dla bytowania ptaków.
 
 
 
Zagrożenia abiotyczne (od przyrody nieożywionej)
 
Wśród czynników atmosferycznych mających największe znaczenie dla lasów nadleśnictwa maja silne wiatry i huragany.
Ostatnie takie silne wiatry miały miejsca:
 
* 2002 r. na przełomie stycznia i lutego w ciągu kilku chwil zostały uszkodzone drzewostany starszych klas wieku. Usunięto powyżej 6 tys. m³ wywrotów i złomów.
* 2003 r. w miesiącu sierpniu na skutek silnych wiatrów w lennictwach: Brzozowiec, Międzylesie i Jeleniec usunięto 1700 m³ drewna.
Ponadto niekorzystna dla drzew w naszym klimacie jest zbyt niska temperatura w czasie wzmożonej aktywności życiowej roślin (w okresie wegetacji). Takie obniżenie temperatury poniżej zera nazywamy przymrozkami.
 

* 2004 r. w leśnictwie Skwierzyna przymrozki uszkodziły uprawę na 13 letnim spalenisku na pow. ok.20 ha.nisku na pow. ok.20 ha.

Zagrożenia antropogeniczne:

Do najważniejszych należą pożary (podpalenia)

Z kart historii Nadleśnictwa należy wspomnieć o pożarze w 1911 roku  w którym uległo spaleniu 1700 ha.
W latach 1983-1992 powstało 148 pożarów a drobne pożary zdarzały się kilkakrotnie w ciągu 10-lecia. Z reguły  były one gaszone w zarodku i nie powodowały zbyt dużych strat. Największy pożar zarejestrowany został w 1992 roku w leśnictwie Popowo o powierzchni 163 ha. Wszystkie te zdarzenia przyczyniły się , że Nadleśnictwo Skwierzyna zostało zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego.
 Na ocenę zagrożenia ma wpływ:
 
Udział siedlisk borowych 98%
Udział I-III klasy wieku 63%
Średnia ilość pożarów w roku  9