Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Skwierzyna nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Nadleśnictwo Skwierzyna nie prowadzi nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.