Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Całość terenu Nadleśnictwa zaliczono do  IX  Rejonu Hodowlanego. Obecnie w Nadleśnictwie obowiązuje Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany ustalony na lata 2008-2017, a gospodarkę łowiecką prowadzi się w oparciu o Ustawę „Prawo Łowieckie" z dn. 13.10.1995 r.

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 8 obwodów łowieckich:

Lp.

Koło Łowieckie

Siedziba Koła

Numer obwodu

Charakter obwodu

1

Bory Lubuskie

Gorzów Wlkp

30

polny

2

Bory Lubuskie

Gorzów Wlkp

45

leśny

3

Szarotka

Skwierzyna

43

leśny

4

Szarotka

Skwierzyna

44

leśny

5

Korona

Międzyrzecz

57

leśny

6

Korona

Międzyrzecz

58

leśny

7

Wadera

Warszawa

59

leśny

8

Ponowa

Słubice

72

leśny

       
         
     
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Zagospodarowanie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna prowadzone jest przez koła łowieckie w następujących formach:

  • poletka żerowe,                                            
  • poletka zgryzowe,                                         
  • pasy zaporowe,                                             
  • paśniki,                                                     
  • lizawki,                                                        
  • zagospodarowane łąki śródleśne i przyleśne.   

Gospodarka łowiecka prowadzona przez koła łowieckie to nie tylko organizacja polowania, ale przede wszystkim zagospodarowanie łowisk w taki sposób, aby szkody powodowane przez zwierzynę, występowały na poziomie znośnym gospodarczo. Środki finansowe kół łowieckich w całości są przeznaczane na  zagospodarowanie łowisk oraz wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.