Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest największą dziedziną wiedzy i praktyki leśnej.

     Jej celem jest uzyskanie zdrowych, dobrej jakości drzewostanów złożonych z drzew dostosowanych do warunków przyrodniczych (gleba, klimat), produkujących wartościowy surowiec drzewny.

     Uprawa - pierwszy etap w życiu drzewostanu – rozpoczyna się w momencie posadzenia młodych drzewek. Aby wyrósł z nich dojrzały drzewostan wymaga wiele lat pracy i zabiegów. Jednymi z ważniejszych zabiegów gospodarczych są cięcia pielęgnacyjne. Noszą one różne nazwy w zależności od wieku. Najpierw wykonywane  są czyszczenia wczesne, potem czyszczenia późne. Kolejne etapy to trzebieże. Dzielimy je na trzebieże wczesne i trzebieże późne. Końcowym etapem życia drzewostanów jest użytkowanie rębne, polegające na wycięciu wiekowo dojrzałych drzew.

     Należy wspomnieć, iż na terenie Nadleśnictwa znajduje się 252 ha zarejestrowanych Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych oraz 176 ha upraw pochodnych. Drzewostany zachowawcze o łącznej powierzchni 38 ha w tym 31 ha dębowe. Nadleśnictwo co roku zalesia i odnawia powierzchnię około 240 ha, z czego blisko 15% stanowi odnowienia naturalne.

Średnia zasobność drzewostanów wynosi obecnie ok. 240 m3/ha, średni wiek – 58 lat,
a bieżący przyrost 6,5 m3/ha (netto 5,38 m3/ha).

    Średni poziom wielkości niektórych rocznych zadań gospodarczych w nadleśnictwie przedstawia się następująco:

pielęgnowanie gleby – 160 ha

czyszczenia wczesne – 137 ha

czyszczenia późne – 209 ha

trzebieże wczesne/późne – 296 / 1014 ha

.