Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Maciej Hałuszczak
tel. 95 728 69 41 *334
e-mail: maciej.haluszczak@szczecin.lasy.gov.pl