Lista aktualności Lista aktualności

UPORZĄDKOWALIŚMY ZŁAMANY POMNIK PRZYRODY

WSPÓŁPRACA DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I PRZYRODY

Pod koniec sierpnia udało się uporządkować teren po złamaniu się jednego z drzew, wchodzących w skład pomnika przyrody „Trzy Dęby”. Ze względu na zaistniałą sytuację, zniszczenia oraz realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, miejsce to zostało wyłączone z użytkowania. Aby podołać temu zadaniu, ramię w ramię do pracy stawili się leśnicy, pracownicy leśni oraz strażacy.

Pracownikom leśnym udało się uporządkować gałęzie ze złamanego fragmentu pnia. Ciągniki Nadleśnictwa natrudziły się z przemieszczeniem złamanego konaru, aby utorować zablokowaną drogę leśną. Druhowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. pomogli w usuwaniu śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakim były pozostałe na drzewach stojących połamane konary. Z wykorzystaniem wysięgnika oraz pił łańcuchowych, strażacy zlikwidowali zagrożenie. Fragment ścieżki edukacyjnej „Glinik” oraz przebiegające nieopodal ścieżka nordic walking i szlak rowerowy są już bezpieczne. Aktualnie miejsce to wymaga jedynie drobnych prac porządkowych.

Dla chcącego nic trudnego. Potężny złamany konar znalazł się tuż obok pomnika przyrody. W przyszłości zamontujemy przy nim tablice: pamiątkową oraz edukacyjną, dotyczącą roli martwego drewna w przyrodzie i środowisku leśnym.

Sytuacja ta jest dobrym przykładem współpracy Nadleśnictwa ze Strażą Pożarną. Możemy liczyć na pomoc druhów nie tylko w trakcie pożaru lasów ale również w usuwaniu skutków zjawisk sił przyrody.

o zdarzeniu pisaliśmy tutaj

 

 

 

Tekst: M. Hałuszczak