Lista aktualności Lista aktualności

ZANIM WYRUSZYSZ DO LASU

Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE OSÓB OWIEDZAJĄCYCH LASY

Sezon urlopowy za pasem. Jak pokazują przeprowadzane badania i
ankiety, rodacy w tym roku spędzą czas wolny w kraju. Mamy
świadomość, że wielu z Państwa z chęcią wybierze las i infrastrukturę
przygotowaną przez Nadleśnictwo. Z tego powodu prosimy o zapoznanie
się z kilkoma punktami regulaminów tychże miejsc.
Życzymy bezpiecznego i wartościowego korzystania z lasu, w sposób
niezagrażający Państwu i przyrodzie.