Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego przekazali na ręce Dyrektora RDLP w Szczecinie certyfikat prowadzenia dobrej gospodarki leśnej w systemie PEFC nr CSL/724/2014. Certyfikat obowiązuje od 14.11.2014 do 13.11.2017.

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny jest od 14 listopada br. do 13 listopada 2020 r.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC.