Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, w skład której wchodzi Nadleśnictwo Skwierzyna, po raz kolejny przeszło pozytywnie audyt wznawiający certyfikat PEFC, odnoszący się do wymogów Normy Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny jest od 14 listopada 2020 r. do 13 listopada 2023 r.

Dowiedz się więcej na temat certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC.