Lista aktualności Lista aktualności

WIZYTA NADLEŚNICZEGO U BURMISTRZA

NADLEŚNICZY WRÓCIŁ ZE SPOTKANIA Z TARCZĄ

W dniu 28 czerwca 2021 roku pierwszą wizytę Burmistrzowi Skwierzyny złożył nowo mianowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Skwierzyna. Podczas spotkania, prócz omówienia bieżących spraw i zacieśniania współpracy na rzecz lasów położonych na terenie Gminy Skwierzyna, doszło do miłego gestu ze strony włodarza miasta i gminy. Burmistrz wręczył Nadleśniczemu tarczę rycerską z herbem miasta, składając serdeczne życzenia satysfakcji z pełnionej funkcji. Jesteśmy myśli, że tarcza ta dodatkowo wspomoże skwierzyńskich leśników w prowadzeniu odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

O wydarzeniu można przeczytać na stronie Gminy Skwierzyna

 

 

 

 

 

 

Tekst: M. Hałuszczak