Lista aktualności Lista aktualności

SEGREGUJEMY ODPADY

WDROŻYLIŚMY EKO ROZWIĄZANIE

To nie żart! Od 1 kwietnia 2021 r. w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Skwierzyna obowiązuje segregacja odpadów komunalnych powstających w miejscu pracy. Decyzja ta ma zarówno wymiar ekologiczny, przez ułatwienie recyklingu odpadów, jak i ekonomiczny, poprzez obniżenie kosztów ich odbioru, czy społeczny, kształtując postawy i świadomość pracowników.

W tym celu na początku roku przeprowadziliśmy w biurze audyt, podczas którego prześledziliśmy, co i ile wyrzuca się w naszej firmie. Następnie zawarliśmy stosowną umowę z miejscowym zakładem komunalnym na odbiór selektywnie zbieranych odpadów, zakupiliśmy dedykowane poszczególnym frakcjom kontenery na śmieci oraz zorganizowaliśmy kilka punktów segregacji w biurze. Pracownicy w przededniu obowiązywania segregacji mieli możliwość uczestnictwa w dedykowanym im szkoleniu on-line, na którym poruszono kwestie praktyczne związane z przyporządkowaniem do poszczególnych frakcji najczęściej spotykanych w biurze odpadów. Dla jeszcze skuteczniejszej edukacji pracowników, w punktach segregacji znalazły się plakaty. Co warte podkreślenia, bioodpady powstałe w biurze trafiać będą na przygotowany specjalnie do tego celu przy budynku kompostownik.

Segregacja śmieci to swego rodzaju przejęcie odpowiedzialności za nie oraz praktyczna lekcja efektywnego wykorzystania, ciągle niedocenianego, zasobu, jakim właśnie są odpady.

 

Tekst: M. Hałuszczak