Lista aktualności Lista aktualności

ASF W NASZYCH LASACH

KOLEJNE BADANIA POTWIERDZIŁY WYSTAPIENIE CHOROBY

Sytuacja epidemiologiczna związana z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) w województwie lubuskim jest bardzo dynamiczna. Ostatnie doniesienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu wskazują na obecność zakażonych dzików w lasach zarządzanych przez naszą jednostkę. Jest to zła wiadomość dla hodowców trzody chlewnej, myśliwych, amatorów zbioru jagód, grzybów czy innych osób postronnych, odwiedzających las. Sytuacja ta wiąże się głównie z zachowaniem ostrożności i zasad bioasekuracji, w celu zminimalizowania przemieszczania się wirusa w środowisku. Mimo budowy specjalnego ogrodzenia w woj. lubuskim, które powstało w celu ograniczenia migracji zwierząt, a tym samym rozprzestrzeniania się choroby, nie udało się powstrzymać przenoszenia wirusa. Choroby nie znają granic. Warto uczulić, że straty hodowców świń przynoszą też realne straty dla gospodarki kraju, a ceny wieprzowiny mogą wzrosnąć.

Z uwagi na fakt migracji zwierząt, zwłaszcza dzików, z terenów o dużym zagrożeniu chorobą w rejony, gdzie wirusa jeszcze nie stwierdzono, prosimy o pomoc w utrzymaniu szczelności grodzenia. Prosimy o zgłaszanie do właściwego nadleśnictwa przypadków przerwania siatki grodzeniowej, jak również przypominamy o niepozostawianiu otwartych bram. Te zabiegi z pewnością ograniczą przemieszczanie się chorych osobników. Apelujemy ponadto o zgłaszanie przypadków padłych dzików bądź zwierząt zachowujących się nietypowo do właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Więcej o chorobie i postępowaniu można dowiedzieć się na stronie internetowej GIW.

W celu śledzenia zmian sytuacji proponujemy monitorowanie strony internetowej PIW w Międzyrzeczu